Naše aktivity dlouhodobě podoruje Město Šumperk. Děkujeme!