Soutěž se pravidelně konala v podzimním listopadovém čase od roku 2011-2016. Základní vize tohoto projektu byla osvěta melodramu jako hudebně-dramatického žánru namířená na děti a mládež. V tomto případě poněkud konkrétněji na žáky literárně dramatických oborů (LDO) základních umělecký škol. Tito se mohli prostřednictvím soutěžního klání seznámit s uměleckou formou „koncertní melodram“. Cílovou skupinou byli žáci LDO, kteří za spolupráce klavírních pedagogů svých domovských institucí přednášeli během dvou soutěžních dnů dva reprezentativní koncertní melodramy.

Koncertní melodram představuje hudebně dramatickou formu, která v rámci LDO není běžně realizována jako způsob práce se žáky. Proto byla soutěž z tohoto hlediska novou výzvou jak pro učitele LDO, tak pro žáky samotné. Melodram vyžaduje stejné nároky na základní techniky přednesu, kterým se žáci ve svém oboru učí, a navíc umožňuje rozvoj v oblasti hudební. Hudba a recitace zde spoluvytváří jeden obsah. Jedná se tedy o hudebně dramatickou formu syntetizující a pojetí poezie se tak dostává do nové dimenze, která může být pro všechny zúčastněné nesmírně obohacující odkrývajíc nové způsoby interpretace a pojetí.

Projekt představoval celostátní unikum. V současné době existuje jedna soutěž podobného zaměření, která se každoročně koná v Praze (Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu). Ta je však určena pro dospělé interprety a počítá s účastníky z řad profesionálů. Naše soutěž se na rozdíl od té pražské více než na profesionální výkon soustředila na osobnostní rozvoj zúčastněných a nabídla tak nové a dosud neobjevené možnosti prezentace sebe sama.