Divadelní představení

Nabízíme divadelní představení pro školní kolektivy MŠ, ZŠ a SŠ. Představení jsou doplněna dílnou, která má za úkol reflektovat prožité (dílna po představení), či připravit diváka na dané téma (dílna před představením). Více informací najdete v rubrice Studio My Dvě.

Volnočasové aktivity

Nabízíme volnočasová setkávání pro děti, mládež i dospělé. Jejich zaměření vychází z celkové vize centra a zahrnuje aktivity hudební, divadelní, pohybové či výtvarné. Více informací a aktuální rozvrh najdete v záložce AKTUALITY.

Ostatní akce

Organizujeme vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky se zaměřením na dramatickou, pohybovou a hudební výchovu, rozvoj čtenářské gramotnosti, práci s hlasem, psychologické aspekty vzdělávání. Připravíme kulturní program na míru.

Kdo jsme?

O spolku GALIMATYÁŠ

Jsme seskupení lidí dospělých, kteří se dají zařadit alespoň do jedné z následujících kategorií – rodič, učitel, hudebník či divadelník. Hledáme inspiraci hlavně v oblasti hudby a divadla ve všech jejich formách a podobách. Cílovou skupinou našich aktivit jsou zejména děti či dospělí s duší dítěte. Jsme neziskovou organizací a naše aktivity jsou čistě nekomerčního charakteru. Rádi oživujeme dávno zapomenuté věci, vstupujeme do světů knih za doprovodu melodií klasických mistrů a věříme, že poezie se může uplatnit i v současném technokratickém světě. Naší snahou je dopřát sobě a dětem svět fantazie, kreativity, radosti a tradičních hodnot jako přátelství, vzájemný respekt, spolupráce, důvěra.

Více informací