Volnočasové aktivity pro děti a dospělé

ve školním roce 2021/2022

RAMPEPURDIN SBOR

Netradiční sborové zpívání, ve kterém se propojuje zpěv a pohyb. Děti jsou vedeny k využívání přirozeného mluvního i pěveckého projevu. Prostřednictvím divadelních i hudebních metod je u nich rozvíjena kreativita v těchto zmíněných oborech. Ne však teoreticky, ne v sedě na židli, ale v pohybu. Rampepurdin sbor propojuje sborové zpívání a divadlo poezie.Určeno dětem ZŠ. (ROZVRH: Středa 14:45 – 15:45)

 

 

 

 

 

KDO (si) HRAJE, NEZLOBÍ!

Literárně dramatická průprava pro děti 1-3 tříd (6 – 9 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. (ROZVRH: Čtvrtek 14:00 – 16:00 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVAROH(R)Y

Literárně dramatická průprava pro děti 4. – 6. tříd (9 – 12 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. Dílna navazuje na předchozí Kdo (si) hraje, nezlobí! a rozvíjí ji. Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace. (ROZVRH: Úterý 14:00 – 16:00 )

 

 

 

 

 

 

 

 

(DO)HRY

Literárně dramatická průprava pro děti 3. – 6. tříd (8 – 12 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si.  Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace.    (ROZVRH: Pondělí 14:15 – 16:15 )

 

 

 

 

 

 

 

DIVADOVÁDIDLO

Literárně divadelní dílna pro děti 6. – 9. tříd (12 – 15 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. (ROZVRH: Středa 16:30-18:30 )

 

 

 

 

 

 

 

DIVA DIVY

Literárně divadelní dílna, ve které se pracuje na stejných principech jako v Divadovádidle. Je určena dětem 9. tříd a studentů ZŠ (14 – 18 let). Protože se zde scházejí děti již starší, učitel se zde pomalu stává průvodcem a koordinátorem nápadů, experimentů a tvůrčích pokusů dětí v přístupu k dramatickému textu. I zde jsou setkání koncipována jako dlouhá a nesnadná cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. (ROZVRH: Pondělí 16:30 – 18:30)

 

 

 

 

 

 

 

TAK UVIDÍME!

Literárně-dramatická dílna určená studentům SŠ a dospělým. Hledání, objevování, ztrácení, nacházení, hledání, objevování, ztrácení, nacházení, a tak pořád dokola… (ROZVRH: Úterý 18:00 – 20:00)