Volnočasové aktivity pro děti a dospělé

ve školním roce 2022/2023

RAMPEPURDIN SBOR

Netradiční sborové zpívání, ve kterém se propojuje zpěv a pohyb. Děti jsou vedeny k využívání přirozeného mluvního i pěveckého projevu. Prostřednictvím divadelních i hudebních metod je u nich rozvíjena kreativita v těchto zmíněných oborech. Ne však teoreticky, ne v sedě na židli, ale v pohybu. Rampepurdin sbor propojuje sborové zpívání a divadlo poezie. Určeno dětem ZŠ. (ROZVRH: Středa 15:00 – 16:00)

Sbor v letošním roce neprobíhá!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO (si) HRAJE, NEZLOBÍ!

Literárně dramatická průprava pro děti 2-4 tříd (7 – 10 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. (ROZVRH: Čtvrtek 14:00 – 16:00 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVAROH(R)Y

Literárně dramatická průprava pro děti 5. – 7. tříd (9 – 13 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. Dílna navazuje na předchozí Kdo (si) hraje, nezlobí! a rozvíjí ji. Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace. (ROZVRH: Úterý 14:15 – 16:15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DO)HRY

Literárně dramatická průprava pro děti 5. – 7. tříd (9 – 13 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si.  Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace.    (ROZVRH: Pondělí 14:15 – 16:15 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVOH(O)RY

Literárně divadelní dílna pro děti 4. – 7. tříd (9 – 12 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. Tato skupina bude vznikat jako nová. Ideální tedy pro všechny nováčky, kteří chtějí někam patřit. (ROZVRH: Středa 14:45 – 16:45)

 

DIVADOVÁDIDLO

Literárně divadelní dílna pro děti 6. – 9. tříd (12 – 15 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. (ROZVRH: Středa 17:00-19:00)

 

 

 

 

 

 

 

DIVA DIVY

Literárně divadelní dílna, ve které se pracuje na stejných principech jako v Divadovádidle. Je určena studentům SŠ (15 – 19 let). Protože se zde scházejí děti již starší, učitel se zde pomalu stává průvodcem a koordinátorem nápadů, experimentů a tvůrčích pokusů dětí v přístupu k dramatickému textu. I zde jsou setkání koncipována jako dlouhá a nesnadná cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. (ROZVRH: Pondělí 16:30 – 18:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK UVIDÍME!

Literárně-dramatická dílna určená dospělým ženám. Hledání, objevování, ztrácení, nacházení, hledání, objevování, ztrácení, nacházení, a tak pořád dokola… (ROZVRH: Úterý 18:00 – 20:00)