Volnočasové aktivity pro děti a dospělé

ve školním roce 2023/2024

 

PŘIPRAVIT K ODLETU RAZ DVA TŘI! (hudebně-dramatická přípravka)

Hudebně-dramatická průprava pro děti 1-3. tříd (6-8 let). Prostřednictvím příběhů ze světa kouzel si děti osvojí základy dramatické výchovy. Budeme si hrát, zpívat, tančit a naučíme se společně fungovat jako kolektiv. Přípravka se letos otevírá poprvé. Skupina děti se tedy tvoří od počátku. (ROZVRH: Úterý 13:00-14:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO (si) HRAJE, NEZLOBÍ!

Literárně dramatická průprava pro děti 3-5 tříd (8 – 11 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. Skupina spolu funguje už několik let a má za sebou i krajskou divadelní přehlídku v Olomouci. Bude se pouze doplňovat o pár míst. (ROZVRH: Čtvrtek 14:15 – 15:45 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVOH(O)RY

Literárně divadelní dílna pro děti 4. – 7. tříd (9 – 12 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. Skupina je půl na půl holky a kluci a vznikla teprve loni. Je tedy ideální pro všechny nováčky, kteří chtějí patřit do vyváženého kolektivu kliďasů i divočáků. (ROZVRH: Středa 15:30 – 17:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVAROH(R)Y

Literárně dramatická průprava pro děti 6. – 8. tříd (10 – 14 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si. Dílna navazuje na předchozí Kdo (si) hraje, nezlobí! a rozvíjí ji. Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace. Skupina patří k našim nejzkušenějším dětem, jak z hlediska délky spolupráce, tak počtem odehraných představení i soutěžních. Tato skupina je plná. Volné místo po domluvě. (ROZVRH: Úterý 15:00 – 16:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DO)HRY

Literárně dramatická průprava pro děti 5. – 8. tříd (9 – 14 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si.  Cílem je již plnohodnotná divadelní inscenace.  Holky spolu fungují třetím rokem a neustále se doplňují. Vhodná skupina pro nováčky. (ROZVRH: Pondělí 14:45 – 16:15 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADOVÁDIDLO

Literárně divadelní dílna pro děti 7. – 9. tříd (12 – 15 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. Skupina patří k našim nejzkušenějším dětem. Mají za sebou mnoho představení a zájezdů po České republice. Přijetí do této skupiny možné po domluvě a talentové zkoušce. (ROZVRH: Středa 17:30-19:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVA DIVY

Literárně divadelní dílna, ve které se pracuje na stejných principech jako v Divadovádidle. Je určena studentům SŠ (15 – 19 let). Protože se zde scházejí děti již starší, učitel se zde pomalu stává průvodcem a koordinátorem nápadů, experimentů a tvůrčích pokusů dětí v přístupu k dramatickému textu. I zde jsou setkání koncipována jako dlouhá a nesnadná cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením. Skupina spolu funguje již osm let. Jen nám děti odrůstají a odcházejí na vysoké školy. Možné ji doplnit a pojmout to i jako přípravu na talentové zkoušky uměleckých škol. Jedná se o velmi herecky nadanou skupinu a příjemný kolektiv.(ROZVRH: Úterý 16:45 – 18:15)

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK UVIDÍME!

Literárně-dramatická dílna určená dospělým ženám. Hledání, objevování, ztrácení, nacházení, hledání, objevování, ztrácení, nacházení, a tak pořád dokola… (ROZVRH: Úterý 18:15 – 20:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLOVÝ ZPĚV

V letošním roce je také možné přihlásit děti či dospělé na sólový zpěv. Hodiny zpěvu budou probíhat jednou týdně a budou doplněny o průpravu mluvní i pohybovou. Možné využít jako přípravu na talentové zkoušky či jen tak pro radost. Výstup bude probíhat dvakrát ročně a bude součástí divadelních přehlídek našich dětí z dramaťáků. Domluva času je individuální.