Ve školním roce 2018/2019 nabízíme následující volnočasové aktivity pro děti a mládež:

KDO (si) HRAJE, NEZLOBÍ!

Literárně dramatická průprava pro děti 1., 2. a 3. tříd (6 – 8 let). Učitel vede děti prostřednictvím dramatických metod k prožitku, rozvoji fantazie, osobnostnímu růstu. Divadelní představení není v literárně dramatické průpravě hlavním cílem. Hlavním smyslem je naučit se fungovat ve skupině, spolupracovat s kamarády, respektovat společná pravidla, hrát si.

ROZVRH: Úterý 13:45 – 15:15

UČITEL: Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková a BcA. Lucie Kučerová

CENA: 1 140,- / pololetí (cena jednoho setkání je 60,- Kč), platba je hrazena pololetně

Důležité upozornění: Pro děti navštěvující ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku nabízíme odvedení z družiny ve 13:30 před zahájením dílny.

 

DIVADOVÁDIDLO I.

Literárně divadelní dílna pro děti 4. – 6. tříd (9 – 11 let) s větší či menší zkušeností s dramatickou výchovou. Setkání jsou koncipována jako dlouhá a nesnadná tvůrčí cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením.

ROZVRH: Středa 14:00 – 16:00

UČITEL: Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková

CENA: 1 140,- / pololetí (cena jednoho setkání je 60,- Kč), platba je hrazena pololetně

 

DIVADOVÁDIDLO II.

Literárně divadelní dílna, ve které se pracuje na stejných principech jako v Divadovádidle I. Je určena dětem 6. – 8. tříd (11 – 14 let). Protože se zde scházejí děti již starší, učitel se zde pomalu stává průvodcem a koordinátorem nápadů, experimentů a tvůrčích pokusů dětí v přístupu k dramatickému textu. I zde jsou setkání koncipována jako dlouhá a nesnadná cesta za tvarem, který na jejím konci (pokud nám bude štěstí přát) bude nazván divadelním představením.

ROZVRH: Pondělí 16:00 – 18:00

UČITEL: Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková

CENA: 1 140,- Kč / pololetí

 

TAK UVIDÍME!

Literárně-dramatická dílna určená studentům SŠ. Hledání, objevování, ztrácení, nacházení, hledání, objevování, ztrácení, nacházení a tak pořád dokola…

ROZVRH: Pondělí 18:15 – 20:15

UČITEL: BcA. Lucie Kučerová

CENA: 1 140,- Kč/ pololetí