Jsme seskupení lidí dospělých, kteří se dají zařadit alespoň do jedné z následujících kategorií – rodič, učitel, hudebník či divadelník. Hledáme inspiraci hlavně v oblasti hudby a divadla ve všech jejich formách a podobách. Cílovou skupinou našich aktivit jsou zejména děti či dospělí s duší dítěte. Jsme neziskovou organizací a naše aktivity jsou čistě nekomerčního charakteru. Rádi oživujeme dávno zapomenuté věci, vstupujeme do světů knih za doprovodu melodií klasických mistrů a věříme, že poezie se může uplatnit i v současném technokratickém světě. Naší snahou je dopřát sobě a dětem svět fantazie, kreativity, radosti a tradičních hodnot jako přátelství, vzájemný respekt, spolupráce, důvěra.

Nabízíme:

Divadelní představení a dílny

Nabízíme dopolední divadelní představení a dílny pro školní kolektivy MŠ, ZŠ a SŠ. Více informací a aktuální program najdete v záložce STUDIO MY DVĚ.

Volnočasové aktivity

Nabízíme volnočasová setkávání pro děti, mládež i dospělé. Jejich zaměření vychází z celkové vize centra a zahrnuje ve větší či menší míře aktivity hudební, divadelní, pohybové či výtvarné. Více informací a aktuální rozvrh najdete v záložce CO NABÍZÍME.

Vzdělávací a kulturní akce

Organizujeme vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky se zaměřením na dramatickou a hudební výchovu, rozvoj čtenářské gramotnosti, práci s hlasem, psychologické aspekty vzdělávání.

Připravíme kulturní program na míru (vernisáže, výchovné pořady, pouliční produkce, svatební obřady, scénická čtení, …)