Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková

– vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze (hudební sekci obor zobcová flétna, příčná flétna), FF UP v Olomouci obor Muzikologie, PdF UP v Olomouci obor ČJ – AJ pro II. stupeň ZŠ a v rámci celoživotního vzdělávání dramatickou výchovu na DAMU v Praze

– zakladatelka Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež; lektorka divadelních dílen a vedoucí volnočasových kroužků

„Když provázím děti v literárně-dramatických a divadelních dílnách, je to jako když ležím na kameni uprostřed lesa a dívám se do nebe. Hledám znamení svého vlastního uvědomění a počítám listy, které vidím v letu. Konečně unikám společnosti dospělých a jsem sama sebou. Klaním se hoře těsně pod vrcholem a čekám. Zbytek nechávám skrytý. Je to stejné jako vnímat moře na pobřeží a vlny nechat rackům. Slunce mě líbá a strakapoud vyťukává zprávu, že jednou to přijde, že není důvod cítit se ztracena, i když je to mnohdy tak těžké.“

                                                 
MgA. Lucie Kučerová

– vystudovala dramatickou výchovu na JAMU v Brně na ateliéru Divadlo a výchova; v rámci svého studia strávila semestr na divadelní fakultě v anglickém Winchesteru, kde se věnovala divadelní i pedagogické tvorbě

– vedle divadla se věnuje také zpěvu ve všech jeho žánrech; podílela se na realizaci několika dětských táborů a má bohaté lektorské zkušenosti s vedením divadelních a hudebních dílen (mezi ně patří Loutkářská Chrudim nebo ostravský festival Léto s pimprlaty)

– ve spolku působí jako lektorka divadelních dílen, učitelka divadelní výchovy, a především jako zakladatelka divadelního Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež

 

BcA. Jan Frýdek

– vystudoval Dramatickou výchovu na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektor výukových programů a divadelních dílen.

– pracuje ve Středisku výchovné péče Labyrint ve Znojmě na pozici vychovatele.

 

DALŠÍ EXTERNÍ KOLEGOVÉ

Ing. Slavomíra Vydusilová       

PR manažerka

 

Franta (B)obr

technik – zvukař

technik – osvětlovač 

Karel Hlučný