Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková

– vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze (hudební sekci obor zobcová flétna, příčná flétna), FF UP v Olomouci obor Muzikologie, PdF UP v Olomouci obor ČJ – AJ pro II. stupeň ZŠ a v rámci celoživotního vzdělávání dramatickou výchovu na DAMU v Praze

-v rámci svého studia absolvovala semestrální pobyt na University College of Worcester ve Velké Británii

– je laureátkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci koncertního melodramu

– zakladatelka, herečka, scénografka a režisérka Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež; lektorka divadelních dílen a vedoucí volnočasových kroužků, duše celého projektu…

„Když provázím děti v literárně-dramatických a divadelních dílnách, je to jako když ležím na kameni uprostřed lesa a dívám se do nebe. Hledám znamení svého vlastního uvědomění a počítám listy, které vidím v letu. Konečně unikám společnosti dospělých a jsem sama sebou. Klaním se hoře těsně pod vrcholem a čekám. Zbytek nechávám skrytý. Je to stejné jako vnímat moře na pobřeží a vlny nechat rackům. Slunce mě líbá a strakapoud vyťukává zprávu, že jednou to přijde, že není důvod cítit se ztracena, i když je to mnohdy tak těžké.“

                                                 
MgA. Lucie Kučerová

– vystudovala dramatickou výchovu na JAMU v Brně na ateliéru Divadlo a výchova; v rámci svého studia strávila semestr na divadelní fakultě v anglickém Winchesteru, kde se věnovala divadelní i pedagogické tvorbě

– vedle divadla se věnuje také zpěvu ve všech jeho žánrech; podílela se na realizaci několika dětských táborů a má bohaté lektorské zkušenosti s vedením divadelních a hudebních dílen (mezi ně patří Loutkářská Chrudim nebo ostravský festival Léto s pimprlaty)

– ve spolku působí jako lektorka divadelních dílen, učitelka divadelní výchovy, a především jako zakladatelka, herečka, dramaturgyně a režisérka divadelního Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež, tělo celého projektu

„Když hrajeme pro děti je to jako by se celý život inscenace vznášel pod vodou na jednom provazu s diváky. A každý smích, každé zachvění, každé ticho drží provaz tak pevně, jak to dokáží jen děti. A poté se objevují korály, barevné rybky i podmořský poklad. Divadlo zastřené kouzlem komunikace, hlavně té, co není vidět. Nádech, výdech, vyplouváme s perlou v dlani…“

 

DALŠÍ EXTERNÍ KOLEGOVÉ

Ing. Slavomíra Vydusilová       

PR manažerka

 

Franta (B)obr

technik – zvukař

technik – osvětlovač 

Karel Hlučný

 

 

 

 

 

 

 

Bc. et Mgr. et doc. et JUDr. et prof. Jiřina Tlampačová Porybná Csc.

Projektová manažerka

           Vlastimil Duchman                                                                       Rampepurda a Karlička

        Spolkový psycholog a poradce                                                                        uklízečky

        

Mgr. Marta Krákavá PhD.

pedagogický dozor

Muriela

fotografka spolku