VÝUKOVÉ PROGRAMY – říjen – prosinec 2017

Dopolední lekce a dílny, ve kterých se prostřednictvím metod dramatické výchovy vzdělávají pod vedením lektora žáci mateřských, základních a středních škol. Výukové programy jsou zaměřeny na různá zastřešující témata od primárního rozvoje imaginace a čtenářské gramotnosti až po sociální problémy. Stěžejní přístup těchto lekcí a dílen je založen na zážitkovém a zkušenostním učení.

Výukové programy jsou realizovány v prostorách Hudebně-dramatického centra GALIMATYÁŠ, nám. Míru 20, Šumperk 787 01, nebo přímo ve vaší škole (malá tělocvična, prostorná třída).

OBJEDNÁVKY: Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková, tel: 605 173 410, spolek.galimatyas@seznam.cz, www.spolekgalimatyas.cz (kontaktní formulář)

 


 

POHÁDKA O SMOLÍČKOVI

Téma: (Ne)důvěra k cizím autoritám

Předloha: Pohádka o Smolíčkovi

V průběhu lekce si děti prožijí příběh malého Smolíčka, který neuposlechl Jelena a důvěřoval Jeskyňkám. Na konci lekce si možná odpovíme na některé z otázek: Jak vypadal Smolíčkův pokojíček a jak si Smolíček hrál? Co Jeskyňky Smolíčkovi řekly, aby ho přesvědčily, že má otevřít? Jak se Smolíček cítil v jejich zajetí? A co si nakonec řekli s Jelenem?

Časová náročnost lekce: cca 90 minut

Cílová skupina: MŠ (předškoláci), 1., 2. třídy ZŠ

Cena: 50,- Kč / osoba