VÝUKOVÉ PROGRAMY – říjen – prosinec 2017

Dopolední lekce a dílny, ve kterých se prostřednictvím metod dramatické výchovy vzdělávají pod vedením lektora žáci mateřských, základních a středních škol. Výukové programy jsou zaměřeny na různá zastřešující témata od primárního rozvoje imaginace a čtenářské gramotnosti až po sociální problémy. Stěžejní přístup těchto lekcí a dílen je založen na zážitkovém a zkušenostním učení.

Výukové programy jsou realizovány v prostorách Hudebně-dramatického centra GALIMATYÁŠ, nám. Míru 20, Šumperk 787 01, nebo přímo ve vaší škole (malá tělocvična, prostorná třída).

OBJEDNÁVKY: Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková, tel: 605 173 410, spolek.galimatyas@seznam.cz, www.spolekgalimatyas.cz (kontaktní formulář)

 


 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Téma: Kamarádství, spolupráce

Předloha: Božena Němcová: Pohádka o perníkové chaloupce

V průběhu lekce si děti projdou příběh Jeníčka a Mařenky prostřednictvím herních činností a situací, při kterých děti uplatňují pomoc druhému. Důraz je kladen na spolupráci dvojic (Jeníčků a Mařenek). Lekce je zaměřena na upevnění hodnoty kamarádství a spolupráce v třídním kolektivu.

Časová náročnost lekce: cca 90 minut

Cílová skupina: 1. a 2. třída ZŠ

Cena: 50,- Kč / osoba

 

PROMÉTHEUS a PANDORA

Téma: Já jako člověk určité hodnoty a jedinečnosti

Předloha: Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Cílem lekce je nejen seznámit žáky s bájí o Prométheovi a s bohy řecké mytologie, ale rovněž je vést k zamyšlení nad motivací lidského jednání. Prostřednictvím příběhu o Pandoře si ukážeme, že motivy k jednání jsou různé a že každý z nás je jiný.

Časová náročnost lekce: cca 90 minut

Cílová skupina: 6. a 7. třída ZŠ

Cena: 50,- Kč /osoba