Mgr. et Mgr. Tereza Karlíková

– vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze (hudební sekci obor zobcová flétna, příčná flétna), FF UP v Olomouci obor Muzikologie, PdF UP v Olomouci obor ČJ – AJ pro II. stupeň ZŠ a v rámci celoživotního vzdělávání dramatickou výchovu na DAMU v Praze

– zakladatelka Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež; lektorka divadelních dílen; vedoucí volnočasových kroužků; předsedkyně spolku; ve spolku je hlavní iniciátorkou projektů, které také organizačně zaštiťuje; stará se o celkovou koncepci a vizi spolku

BcA. Lucie Kučerová

– vystudovala Dramatickou výchovu na JAMU v Brně, kde nyní pokračuje studiem magisterského stupně; v rámci svého studia strávila semestr na divadelní fakultě v anglickém Winchesteru, kde se věnovala divadelní i pedagogické tvorbě

– vedle divadla se věnuje také zpěvu ve všech jeho žánrech; podílela se na realizaci několika dětských táborů a má bohaté lektorské zkušenosti s vedením divadelních a hudebních dílen (mezi ně patří Loutkářská Chrudim (letos již potřetí) nebo ostravský festival Léto s pimprlaty)

– ve spolku působí jako lektorka divadelních dílen, učitelka divadelní výchovy, a především jako zakladatelka divadelního Studia My Dvě, které se specializuje na tvorbu inscenací pro děti a mládež

BcA. Jan Frýdek

– vystudoval Dramatickou výchovu na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektor výukových programů a divadelních dílen.

– pracuje ve Středisku výchovné péče Labyrint ve Znojmě na pozici vychovatele.

Bc. et BcA. Klára Ketnerová

– vystudovala dramatickou výchovu na JAMU a filmovou a divadelní vědu na FF UP

– působí jako učitelka literárně – dramatického oboru na ZUŠ Javorník; na začátku léta vede seminář pro rodiče s dětmi na festivalu Loutkářská Chrudim a pořádá divadelně – hudební tábor v Račím údolí

– v rámci spolku Galimatyáš se podílí na tvorbě divadelních inscenací pro děti

MgA. Yvona Jurčíková

– zpěvačka a učitelka zpěvu na ZUŠ Šumperk

– pro spolek připravuje pěvecká vystoupení dětí;
vykonává koncertní činnost; organizačně se podílí na akcích spolku

Hana Johnová, DiS.

– lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s hlasem; zpěvačka a učitelka zpěvu na ZUŠ Šumperk

– pro spolek připravuje pěvecká vystoupení dětí; vykonává koncertní činnost; organizačně se podílí na akcích spolku

Marcela Nováková, dipl. um.

– flétnistka a učitelka na ZUŠ Šumperk

– pro spolek vykonává koncertní činnost; jezdí na tábory,
protože naprosto bezkonkurenčně vaří, až z toho máme všichni boule za ušima 🙂

Mgr. Alena Vykonalová

– stará se o finanční chod spolku a poskytuje finanční poradenství

Jiří Tichý

– organizačně se podílí na akcích spolku; připravuje podklady pro tiskové zprávy; je bezkonkurenčně největší morální a psychickou oporou hlavních protagonistek Studia My Dvě

Mgr. Jana Jemelková

– vystudovala PdF UP v Olomouci obor ČJ – AJ pro II. stupeň ZŠ; učitelka na ZŠ v Kokorech

– organizačně se podílí na akcích spolku; připravuje podklady pro tiskové zprávy