Andělárium 2023

V sobotu dne 22.7. 2023 se uskutečnil již 10. ročník řezbářského festivalu Andělárium a to v Rejcharticích. Tentokrát se na něm Studio My Dvě představilo s velmi rozmanitým programem a zajistilo tak důstojný a divácky úspěšný program pro děti i dospělé. Ať už se jednalo o pohádku pro děti Žal a Štěstí v jednom kufru nebo o krátkou interpretaci Čapkova Zahradníkova roku a v neposlední řadě i polské lidové zpěvy doprovozené poezií Jana Skácela. Doufáme tedy, že andělé byli spokojeni a těšíme se na další rok s nimi.