Divadlo a dramatická výchova jako participační prostředek ve vzdělávání na SŠ

„Je důležité, abychom při tom všem racionálním vzdělávání našich dětí, nezapomínali na vzdělávání jejich srdcí.“

dalajláma

Počínaje zářím začínáme s ročním kurzem dramatické výchovy na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. Díky dotaci ministerstva kultury Podpora Kreativního učení se dvě třídy školy mohou účastnit tohoto programu, který jim rozšíří obzory při jejich budoucí profesi.

Těšíme se na nové zážitky a zkušenosti s touto věkovou skupinou.