NA OSTŘÍ NŮŽEK aneb Příběh z krejčovského salónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní rok se nese ve znamení bohatství. Na příběhu císaře se dostáváme do střetu materiálního bohatství s bohatstvím vnitřním, které je nejen trvalejší, ale především více zahřeje. A to je v dnešní době nad všechno zlato světa.